Hepatitis B vaccinatie

Internationaal werd in de afgelopen jaren, op grond van nieuwe gegevens, een postvaccinatietiter van gelijk aan of hoger dan 10 IU/L als indicator voor een langdurige bescherming beschouwd. Dit verschil tussen de Nederlandse norm en de internationale gehanteerde ondergrens leidde tot verwarring en discussie.