Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten

Vandaag verscheen een advies over de wenselijke inneming van energie, eiwitten, vetten en koolhydraten voor gezonde personen. Het is de tweede aflevering in een reeks van adviezen van de Gezondheidsraad aan de Minister van VWS en de Staatssecretaris van LNV. Deze adviezen dienen ter actualisering van de in 1992 door de toenmalige Voedingsraad voorgestelde ‘Nederlandse Voedingsnormen’.