Rijgeschiktheid van mensen met tumoren of doorbloedingsstoornissen van de hersenen

De medische eisen voor de rijgeschiktheid van mensen met een hersentumor of een afwijking in een bloedvat van de hersenen sporen niet meer met de huidige stand van de wetenschap. De wenselijke aanpassing houdt deels een versoepeling en deels een aanscherping in. In algemene zin is, daarnaast, heroverweging gewenst van de sedert 1986 geldende regeling voor de vernieuwing van rijbewijzen zonder medische toetsing. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.