Maagklachten

In het kader van de doelmatigheidsanalyse van bestaande medische verrichtingen (’126-lijst’) beoordeelt een commissie van de Gezondheidsraad de diagnostiek en behandeling van maagklachten. In haar adviesaanvraag vroeg de Minister van VWS aandacht te geven aan:

  • de rol van infectie met Helicobacter pylori (Hp) bij bovenbuiksklachten
  • de effectiviteit van de verschillende groepen geneesmiddelen voor verschillende indicaties
  • de meest kosteneffectieve strategieën voor diagnostiek en behandeling van patiënten met bovenbuiksklachten
  • de indicaties voor het preventieve gebruik van maagbeschermende geneesmiddelen bij langdurig gebruik van bepaalde groepen geneesmiddelen die de maagwand kunnen beschadigen.