Opsporing en behandeling van mensen met hepatitis C

Na de ontdekking van het oorzakelijke virus (1989) bleek dat de ziekte hepatitis C in de meeste gevallen dezelfde is als de aandoening die vroeger ‘non-A, non-B posttransfusiehepatitis’ genoemd werd. Toen bepalingsmethoden voor het virus en voor antilichamen daartegen beschikbaar kwamen, werd duidelijk dat hepatitis C ook voorkomt bij mensen die nooit een bloedtransfusie hebben ontvangen. Er zijn hier specifieke risicogroepen te onderscheiden. De meeste geïnfecteerden krijgen een chronische hepatitis die in ten minste één op de vijf gevallen na verloop van tijd de oorzaak is van het ontstaan van levercirrose. Deze lijdt vaak tot leverfalen en leverkanker.