Patiënten in een vegetatieve toestand

Aanleiding vormde het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid over het voorontwerp van de wet inzake het mentorschap. In dit advies wees de NRV op het feit dat er nog vele fundamentele vragen openstaan over het medisch handelen bij wilsonbekwame patiënten.
Dit was voor de Gezondheidsraad reden om de problematiek van (het nalaten van) medische behandelingen bij wilsonbekwame patiënten in zijn werkprogramma op te nemen. In dit kader publiceerde de raad inmiddels twee achtergrondstudies: over meerderjarige wilsonbekwame patiënten in het algemeen (1991) en over niet-reanimeerbesluiten (1993).
In het onderhavige advies behandelt de commissie twee aspecten van de vegetatieve toestand: de stand van wetenschap met betrekking tot de kansen op herstel en de toelaatbaarheid van het staken van kunstmatige toediening van vocht en voeding indien redelijkerwijs vaststaat dat de vegetatieve toestand niet meer kan verbeteren.