Haaranalyse - De betekenis van de elementanalyse van haar voor de volksgezondheid

Het voorliggende rapport geeft de hoofdlijnen van het advies 'haaranalyse'. Het advies zelf bestaat uit twee delen. In het eerste deel geeft de commissie haar oordeel over de betekenis van de elementanalse van haar voor de volksgezondheid. Dat oordeel berust op een uitgebreid literatuuronderzoek. In het tweede deel vat de commissie voor de elementen aluminium, arseen, cadmium, calcium, chroom, koper, kwik, lood, magnesium, mangaan, nikkel, seleen en zink de literatuur over toepassingen van de elementanalyse van haar samen.