Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Beeld: ©RVS

De Gezondheidsraad draagt bij aan deze bundel met het artikel Mentale klachten in de coronapandemie nemen bij jongeren toe, dat gebaseerd is op het advies Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben invloed gehad op zowel de schoolse en professionele ontwikkeling als het sociale leven en de sociale ontwikkeling van jongeren. Het komt daarom wellicht niet als een verrassing dat uit de eerste wetenschappelijke gegevens blijkt dat met name jongeren een toename laten zien in mentale klachten.

Het beeld over de mentale gezondheid van jongeren tijdens de coronapandemie is nu nog incompleet. Onderzoeken op dit gebied komen met een zekere vertraging beschikbaar. Het blijft belangrijk om de mentale gezondheid van jongeren goed te volgen. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jongeren die moeilijk te bereiken zijn, zoals kinderen die opgroeien in achterstandswijken of jongeren met lagere opleidingen. Zij zijn vaak ondervertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek. Deze jongeren hebben ook vaker moeite om hulp te zoeken of ervaren minder toegang tot effectieve hulp.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.