Interview met Judith Bloem, afdelingshoofd Gezond Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“De adviezen van de Gezondheidsraad vormen voor ons de basis van het hele grenswaardenstelsel.”

Autoriteit

De aanpak van gevaarlijke stoffen op de werkvloer heeft hoge prioriteit voor de staatssecretaris van SWZ. Jaarlijks overlijden er nog altijd ongeveer drieduizend mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun arbeidsverleden. Werkgevers en werknemers hebben vaak niet door dat het een sluipmoordenaar kan zijn, die heel geleidelijk je gezondheid in gevaar brengt. De adviezen van de Gezondheidsraad vormen voor ons de basis van het hele grenswaardenstelsel.  Er wordt helderheid gegeven over vragen als: Wanneer is het nog veilig op de werkplek? En is er sprake van een aanvaardbaar risico? Vragen die ook voor onze Inspectie heel belangrijk zijn. Vervolgens kijken de sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) naar de haalbaarheid daarvan.

Wat voor ons zo waardevol is, is dat de kwaliteit van de adviezen van de Gezondheidsraad nooit ter discussie staat. Het is een autoriteit. Wij kunnen erop varen bij het maken van beleid. Dankzij het gezag van de raad is het makkelijker om hier ook draagvlak voor te vinden. Er hoeft niet eerst nog een hele discussie plaats te vinden over feiten.

“Wat voor ons zo waardevol is, is dat de kwaliteit van de adviezen van de Gezondheidsraad nooit ter discussie staat.”

Dwarsverbanden

Toen ik het werkprogramma zag, vond ik het mooi te zien dat er ook dwarsverbanden zijn met adviesvragen vanuit andere ministeries. Zo ligt er vanuit het ministerie van BZK de vraag om advies te geven over nieuwe technieken van lijkbezorging. Daarbij komen ook arbeidsomstandigheden aan bod. Voor ons is dat dus eveneens relevant. We zijn er blij mee dat dit op het werkprogramma staat.