Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

De kunst van het nee zeggen

23 oktober 2014 – Vandaag heeft de Gezondheidsraad het achtergrondrapport De kunst van het nee zeggen uitgebracht. Lees verder

Tijdelijke voedingsnormen

15 oktober 2014 – In het najaar van 2015 brengt de Gezondheidsraad nieuwe Richtlijnen goede voeding uit. Hierdoor komt de raad pas daarna toe aan de evaluatie van de Europese voedingsnormen. Lees verder

Commentaar gevraagd op inventarisatie gegevens radiogolven

2 oktober 2014 – Hoe ongezond zijn de radiogolven die gebruikt worden door mobiele telefoons? De Wereldgezondheidsorganisatie verzamelde en beschreef samen met de Gezondheidsraad Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits