Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

Openbaar conceptrapport ‘Chlorpromazine’

31 juli 2014 – De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de Commissie GBBS van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van chlorpromazine. Lees verder

Acrylamide

29 juli 2014 – Mensen die op hun werk acrylamide inademen kunnen daar kanker door krijgen. In 2006 heeft de Gezondheidsraad berekend bij welke concentraties zich naar schatting 4 extra sterfgevallen door kanker kunnen voordoen per 1.000 en per 100.000 werknemers na 40 jaar beroepsmatige blootstelling. Lees verder

Openbaar conceptrapport 'Adriamycine'

9 juli 2014 – De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie GBBS van de raad de mogelijkheid beoordeelt om een schatting te maken van het extra risico op sterfte aan kanker door blootstelling aan adriamycine. Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits