Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

Procedure bij keuring voor rijbewijs kan eenvoudiger

20 november 2014 – De Gezondheidsraad adviseert de administratieve procedure bij de keuring voor een rijbewijs te vereenvoudigen. Lees verder

Aceetaldehyde beoordeeld op kankerverwekkendheid en mutageniteit

13 november 2014 – Inademing van aceetaldehyde op de werkplek kan leiden tot kanker. Dit is vooral een risico voor werknemers die betrokken zijn bij de productie van diverse chemische stoffen. Lees verder

Veilig werken met schimmel alfa-amylase

6 november 2014 – Inademing van schimmel alfa-amylase op de werkplek kan leiden tot allergische luchtwegklachten. Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits