Naar het menu

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Het is onze taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.
Deze website bevat de door ons uitgebrachte adviezen en geeft informatie over adviezen in voorbereiding, onze planning en wie we zijn.

Aandachtsgebieden

Nieuws

Huidige tijd stelt nieuwe eisen aan risicocommunicatie overheid

17 april 2014 – Bij communicatie over risico’s in de leefomgeving staat de overheid volgens de Gezondheidsraad voor een aantal nieuwe opgaven. Aandacht hiervoor is mede noodzakelijk vanwege de snel groeiende maatschappelijke rol van nieuwe media en het hoge tempo van de ICT-ontwikkelingen. Lees verder

Vier stoffen beoordeeld op mogelijke schade voor de voortplanting

3 april 2014 – Vandaag heeft de Gezondheidsraad adviezen over hydroxyureum, ifosfamide, 3-methylcholantreen en tellurium aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin beoordeelt de raad of blootstelling aan deze stoffen op de werkplek gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid en/of voor de ontwikkeling van het nageslacht. Lees verder

Jaarverslag 2013 van de Gezondheidsraad is uit

Jaarverslag 2013 van de Gezondheidsraad is uit

31 maart 2014 – Het Jaarverslag 2013 van de Gezondheidsraad opent met een korte inleiding (op video) door voorzitter Pim van Gool. Lees verder

EuSANH

EuSANH

EuSANH is een Europees netwerk van wetenschappelijke adviesorganen op het gebied van gezondheid. Op dit moment zijn wetenschappelijke adviesorganen van veertien landen vertegenwoordigd en verdere uitbreiding wordt verwacht. Lees verder

Nieuwsflits