Medische zorg

Vaststellen dood bij orgaandonatie na euthanasie

Lopende activiteit - Op 29 augustus 2017 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de minister van VWS over het vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie. De adviesaanvraag sluit aan bij het advies Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie , dat de Gezondheidsraad in 2015 uitbracht. Eén van de protocollen in dat advies heeft betrekking op het vaststellen van de verwachte dood na een onomkeerbare stilstand van hart en bloedsomloop (circulatiestilstand): de zogeheten eDCD-procedure. De verwachte dood bij euthanasie kan als een apart te onderscheiden vorm van eDCD worden beschouwd. Voor deze situatie wordt nu gevraagd om een protocol. Op 17 september 2018 installeerde de voorzitter van de Gezondheidsraad een ad-hoccommissie die het gevraagde protocol zal opstellen.

Hoort bij thema’s