Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

Lopende activiteit - Op basis van de huidige wetgeving zijn geen andere vormen van lijkbezorging toegestaan dan begraving, crematie of ontleding (“doneren aan de wetenschap”). De laatste tijd wijst de uitvaartbranche op de beschikbaarheid van nieuwe technieken voor lijkbezorging, waaronder resomeren: het oplossen van een lichaam door middel van hydrolyse. Over de toelaatbaarheid van deze nieuwe technieken is inmiddels veel discussie. Het toestaan van nieuwe vormen van lijkbezorging kan stuiten op bezwaren van ethische, religieuze en maatschappelijke aard. Daarnaast zouden zich problemen kunnen voordoen met betrekking tot milieubelasting en arbeidsomstandigheden.

Gezien deze ontwikkelingen heeft minister Ollongren van BZK de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de toelaatbaarheid van nieuwe lijkbezorgingstechnieken. Zij schrijft behoefte te hebben aan een integraal beoordelingskader waaraan afzonderlijke technieken kunnen worden getoetst. Daarbij zou ook aandacht moeten worden gegeven aan de mogelijke gevolgen van het toelaten van nieuwe technieken voor de systematiek van de Wet op de lijkbezorging. Verder vraagt de minister om in verband hiermee het voorbeeld van resomeren nader te analyseren.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2020.