Screening op niet-behandelbare aandoeningen

Lopende activiteit – De vaste Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte zal een advies opstellen over screening op onbehandelbare aandoeningen, naar aanleiding van eerdere advisering hierover (Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen). Daartoe zal de commissie zich beraden op criteria om vast te stellen wat het juiste moment van screening op onbehandelbare aandoeningen is. Psychosociale gevolgen van vroege kennis van een onbehandelbare aandoening bij een kind zullen daarbij worden gewogen en tevens zal er rekening worden gehouden met de manier waarop een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt.

Het advies wordt verwacht in het derde kwartaal van 2020.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.