Rijbewijsvernieuwing voor diabetes mellitus; rol voor diabetesverpleegkundige

Lopende activiteit - Personen met diabetes mellitus moeten elke vijf jaar een nieuwe gezondheidsverklaring insturen om hun rijbewijs te kunnen verlengen. Een voorstel om de procedure zodanig aan te passen dat niet alleen een arts, maar ook een diabetesverpleegkundige een diabetesvragenlijst ten behoeve van de herkeuring mag invullen wordt momenteel door de vaste Commissie Rijgeschiktheid beoordeeld. Het advies wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2019.

Meer informatie over de aanvraag is te vinden in onderstaand document. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.