Regulering van medisch specialistische zorg via de Wbmv

Lopende activiteit – De Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) biedt een instrumentarium om, op basis van ‘gewichtige belangen’, het aanbod van bepaalde (apparatuur voor) medische verrichtingen te beheersen, te beperken of te verbieden. Tot ‘gewichtige belangen’ behoren in ieder geval: kwaliteit, toegankelijkheid, ethische aspecten en gepast gebruik. Ook een beheerste introductie van dure, innovatieve zorgvoorzieningen kan via de Wbmv worden gereguleerd. Daartoe volstaat dat doelmatigheid eveneens als ‘gewichtig belang’ wordt beschouwd. Om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken over de toepassing van de Wbmv heeft de minister voor MZS zich gewend tot de Gezondheidsraad. Met name heeft hij behoefte aan duidelijke criteria om te bepalen wanneer inzet van de Wbmv gewenst of noodzakelijk is (instroom) en onder welke voorwaarden de vergunningplicht kan worden opgeheven (uitstroom).

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.