Ethiek en recht

Regulering cybriden en iPS-chimaeren

Lopende activiteit - De minister van VWS heeft het voornemen om twee nog niet gereguleerde mens-diercombinaties, de cybriden en zogenaamde iPS-chimaeren, te reguleren in de Embryowet. Om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen is het advies van de Gezondheidsraad gewenst over op welke wijze en onder welke voorwaarden deze mens-diercombinaties het beste gereguleerd kunnen worden. Naast een overzicht van het te verwachten toekomstig medisch-wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp zal de Gezondheidsraad een ethische reflectie vanuit verschillende perspectieven, de wenselijkheid en de morele aanvaardbaarheid van het onderzoek met cybriden en iPS-chimaeren uiteenzetten.

Dit advies wordt opgesteld door de vaste Commissie Ethiek en recht (zie link onderaan de pagina).