Rapporteren van nevenbevindingen bij de NIPT

Lopende activiteit - Sinds 1 april 2017 kunnen zwangere vrouwen met de zogeheten niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten onderzoeken of de foetus mogelijk de syndromen van Down, Patau en Edwards heeft. Dit gebeurt in het kader van wetenschappelijk onderzoek dat loopt tot 1 april 2023. De deelneemsters kunnen ervoor kiezen ook nevenbevindingen gerapporteerd te krijgen. In het wetenschappelijke onderzoek wordt gekeken naar het getalsmatig voorkomen van nevenbevindingen, de klinische relevantie hiervan en de gevolgen van terugkoppeling van nevenbevindingen voor deelneemsters. De minister van VWS vraagt de Gezondheidsraad nu te adviseren over de wenselijkheid en de consequenties van het rapporteren van mogelijke nevenbevindingen bij een eventuele continuering van het NIPT-screeningsaanbod vanaf 1 april 2023.

Het advies wordt verwacht in het derde kwartaal van 2020.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.