Invloed van gespoten PUR-schuim op de gezondheid van bewoners

Lopende activiteit - Vanaf 2011 zijn er in Nederland meldingen van gezondheidsklachten bij mensen waarvan de woningen (meestal de vloeren) geïsoleerd zijn met gespoten polyurethaan(PUR)-schuim. Over effecten van gespoten PUR-schuim op de gezondheid van bewoners is weinig bekend. Naar aanleiding van de meldingen is er enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens of vlak na de isolatie met gespoten PUR-schuim. Uit deze onderzoeken bleek dat de concentraties van schadelijke stoffen in de woningen laag zijn. Uit voorzorg heeft de minister gevraagd om certificeringsrichtlijnen voor de bouwsector aan te scherpen. Deze richtlijnen worden binnenkort opgenomen in het Bouwbesluit, zodat zij ook gelden voor niet-gecertificeerde bedrijven. Daarnaast is er sinds 2016 een diagnoseprotocol beschikbaar, waarmee vastgesteld kan worden of de gezondheidsklachten van bewoners verband houden met blootstelling aan isocyanaten, de belangrijkste uitgangsstoffen voor de vorming van gespoten PUR-schuim. In 2018 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over blootstelling van werknemers aan isocyanaten tijdens het werk. Dat advies gaat echter niet in op de blootstelling van bewoners en evenmin op blootstelling aan andere stoffen die bij de isolatie van woningen met gespoten PUR-schuim kunnen vrijkomen.

Naar aanleiding van Kamervragen over de gezondheidsklachten vraagt de minister van BZK de Gezondheidsraad of er gezondheidsrisico’s zijn voor bewoners van wie de woningen worden geïsoleerd met gespoten PUR-schuim en onder welke omstandigheden zich gezondheidsklachten kunnen voordoen. Op verzoek van de minister betrekt de Gezondheidsraad bewoners en de bouwsector bij de beantwoording van de adviesaanvraag.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor informatie over de samenstelling van de commissie die het advies gaat opstellen en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.

Het advies wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2020.