Vaccinaties

Vaccinatie van meisjes en jongens tegen HPV

Lopende activiteit - Het eerdere advies over vaccinatie van meisjes, met als doel het tegengaan van baarmoederhalskanker, is aan een update toe. Daarnaast is het van belang te weten of het nuttig is om jongens te vaccineren. Vaccinatie van jongens heeft mogelijk twee doelen: het tegengaan van de aandoeningen die HPV bij mannen kan veroorzaken en het via vaccinatie van de jongens versterken van de bescherming van meisjes.

De Gezondheidsraad ontving hierover een adviesaanvraag van de minister van VWS. Op 20 december 2017 installeerde de voorzitter van de raad een tijdelijke commissie (zie onderaan de pagina) die de vragen zal beantwoorden.

Hoort bij thema