Heroverweging 45 minutennorm

Lopende activiteit - In Nederland is bij wet vastgelegd dat de meeste inwoners binnen 45 minuten een ziekenhuis met SEH of een afdeling acute verloskunde per ambulance moeten kunnen bereiken. In de acute zorgverlening is enerzijds steeds meer sprake van ketenzorg, waarbij partijen buiten het ziekenhuis een belangrijke rol spelen, en anderzijds sprake van specialisatie en concentratie van bepaalde vormen van zorg in enkele ziekenhuizen. Dit zorgt ervoor dat de 45 minutennorm ter discussie wordt gesteld. De minister voor medische zorg heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen gezondheidsuitkomsten en de tijd die nodig is om een ziekenhuis met een ambulance te kunnen bereiken bij verschillende acute zorgvragen en hoe dit zich verhoudt tot de huidige 45 minutennorm.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.

Het advies wordt verwacht in het derde kwartaal van 2020.