Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

In voorbereiding - De vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu gaat een signalerend en agenderend advies opstellen over wat de energietransitie betekent voor met name geluid, ventilatie en temperatuur in de gebouwde omgeving en wat de invloed daarvan is op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Zij wil daarbij de kennis benutten van een brede, multidisciplinair samengestelde groep deskundigen. Zo zal er een workshop worden georganiseerd met als doel om met de inbreng van de deelnemers tot aanbevelingen te komen over de mogelijkheden om eventuele nadelige effecten te voorkómen of beperken. De workshop wordt in januari 2020 gehouden. Deelname is op uitnodiging.

Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan deze pagina.