Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid omwonenden

Lopende activiteit - In 2014 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om onderzoek te doen naar blootstelling van omwonenden van agrarische percelen aan gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd evenals een gezondheidsverkenning. De bewindspersonen van VWS, LNV en IenW vragen de raad nu om een nadere duiding van de onderzoeksuitkomsten. Wat is de actuele stand van kennis over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen? Is aanvullend onderzoek nodig om daarover een uitspraak te kunnen doen en, zo ja, hoe dient dergelijk onderzoek dan te worden opgezet? In hoeverre zijn aanpassingen in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen nodig, vooral ter bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen?

Het advies wordt verwacht in juni 2020.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.