Alcohol en hersenen

Alcohol en hersenen

Lopende activiteit - Op 14 december 2016 vroeg de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies over de effecten van alcoholgebruik op de hersenen van jongeren van 12 tot ongeveer 24 jaar. Deelvragen zijn in hoeverre de mate van alcoholgebruik de eventuele effecten beïnvloedt, wat er bekend is over de (on)omkeerbaarheid van effecten en over de invloed van (hoog) alcoholgebruik op jonge leeftijd op het gebruik van alcohol later in het leven. Op 22 februari 2017 is een commissie geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.