Actieve en passieve vaccinatie tegen het coronavirus

Lopende activiteit - Vooruitlopend op het beschikbaar komen van een vaccin heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd ten aanzien van vaccinatie tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Er is momenteel nog geen vaccin (actieve immunisatie) tegen SARS-CoV-2 beschikbaar. Mogelijk kunnen reeds eerder neutraliserende antistoffen tegen het virus toegepast worden (passieve immunisatie). De vaste Commissie Vaccinaties bereidt zich reeds voor op passieve en actieve immunisatie, om snel en doeltreffend te kunnen adviseren zodra vaccins of antistoffen beschikbaar komen. Belangrijke vragen zijn onder meer: op welke grond kan geprioriteerd worden tussen risicogroepen bij beperkte beschikbaarheid, en hoe kan met vaccinatie groepsimmuniteit geoptimaliseerd worden?

Een eerste deeladvies wordt verwacht in november 2020.

Meer informatie is te vinden in onderstaand document. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.