5G en gezondheid

Lopende activiteit - De Tweede Kamer stuurde de Gezondheidsraad een adviesaanvraag om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G.

De invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid staat erg in de belangstelling, onder andere door de opmars van mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie. Nu het 5G netwerk eraan komt, komen er steeds meer verontruste geluiden vanuit de samenleving over de mogelijke invloed ervan op de gezondheid. De vaste Commissie Elektromagnetische velden (EMV) zal - in aanvulling op haar eerdere publicaties en adviezen - een overzicht en beoordeling geven van de (inter)nationale studies die op dit terrein zijn verricht en zal tevens in ogenschouw nemen in hoeverre de huidige normen ter bescherming van de volksgezondheid zijn gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap.

Het advies wordt begin september verwacht.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. De vaste Commissie Elektromagnetische Velden zal zich over deze adviesaanvraag buigen. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen klikt u op de link onderaan de pagina.