Beraadsgroep Volksgezondheid

De De Beraadsgroep Volksgezondheid toetst adviezen gericht op de gezondheidstoestand van de bevolking als geheel of van groepen daarbinnen.

Gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering behoren alle tot het aandachtsgebied van deze beraadsgroep. Daaronder vallen thema’s als een gezonde woon- en werkomgeving, bevolkingsonderzoek, vaccinaties, voeding en leefstijl.

Samenstelling:

 • prof. dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad, Den Haag (voorzitter sinds 30 januari 2018)
 • prof. dr. K. Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde, Amsterdam UMC (vicevoorzitter sinds 17 maart 2015)
 • dr. E.M.M. Adang, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. ir. P.A. van den Brandt, hoogleraar epidemiologie, Universiteit Maastricht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. ir. B. Brunekreef, hoogleraar milieu-epidemiologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, Amsterdam UMC (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. F. van Dijk, emeritus hoogleraar arbeidsgeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, hoogleraar Gezondheidszorgbeleid, Tilburg University (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. ir. E. Kampman, hoogleraar voeding en kanker, Wageningen Universiteit en Research Centrum (lid sinds 17 maart 2015)
 • dr. R. Meertens, universitair hoofddocent risicocommunicatie, Universiteit Maastricht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. S.A. Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde, UMC Groningen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. D. Ruwaard, hoogleraar gezondheidszorg en public health, Universiteit Maastricht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. F.J. van Schooten, hoogleraar toxicologie en risicobeoordeling, Universiteit Maastricht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. S. van de Vathorst, universitair hoofddocent gezondheidsethiek, Erasmus MC Rotterdam en bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven, UvA Amsterdam (lid sinds 17 maart 2015)
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, arts, beleidsmedewerker erfelijkheidsvraagstukken, VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), Soest (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. T.A. van Yperen, expert /programmacoördinator Effectieve Jeugdzorg, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht en bijzonder hoogleraar monitoring en innovatie zorg voor jeugd, Rijksuniversiteit Groningen (lid sinds 17 maart 2015)
 • dr. A.E.M. de Hollander, senior wetenschappelijk onderzoeker, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag (structureel geraadpleegd deskundige sinds 29 april 2016)
 • prof. dr. Th.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht (structureel geraadpleegd deskundige sinds 17 maart 2015)

Secretarissen:

 • dr. H.F.G. van Dijk, Gezondheidsraad, Den Haag

Documenten