Beraadsgroep Gezondheidszorg

De Beraadsgroep Gezondheidszorg toetst adviezen waaraan medisch-inhoudelijke kanten zitten.

De hoofdmoot daarvan heeft betrekking op de veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van zorgvoorzieningen. Die voorzieningen strekken zich uit van genees- en hulpmiddelen tot topklinische interventies. Verder gaat het om het hele spectrum van cure tot care, met aandacht voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg.

Samenstelling:

 • prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag (voorzitter sinds 9 maart 2015)
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, hoogleraar obstetrie & gynaecologie, Maastricht UMC (vicevoorzitter sinds 17 maart 2015
 • prof. dr. T. van Achterberg, hoogleraar verplegingswetenschap, KU Leuven, België (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. C.G. Figdor, hoogleraar tumorimmunologie, Radboudumc Nijmegen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. A.W. Friedrich, hoogleraar medische microbiologie, UMC Groningen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. R.C. Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde en translationele geneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar infectieziekten, Radboudumc Nijmegen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. K.G.M. Moons, hoogleraar klinische epidemiologie, UMC Utrecht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar interne geneeskunde/nefrologie, UMC Groningen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. J. Oosterlaan, hoogleraar pediatrische neuropsychologie, VU Amsterdam (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. K. Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Groningen (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. F.E. Scheepers, hoogleraar psychiatrie, UMC Utrecht (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. I. Schipper, hoogleraar traumachirurgie, LUMC (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht, Nysingh Advocaten – Notarissen, Zwolle (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. T. Swierstra, hoogleraar filosofie, Maastricht University (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assesment, Erasmus MC Rotterdam (lid sinds 17 maart 2015)
 • prof. dr. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid, NIVEL Utrecht (lid sinds 17 maart 2015)

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen