Toetsing door beraadsgroepen

De Beraadsgroep Gezondheidszorg en de Beraadsgroep Volksgezondheid spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de raad.

Karakteristiek voor de beraadsgroepen is dat zij overzicht hebben over een breed terrein. Ze toetsen de conceptadviezen van commissies op wetenschappelijke kwaliteit en op consistentie met andere adviezen van de raad. Per advies bekijkt een beraadsgroep of de gestelde vraag beantwoord wordt en of dat overtuigend gebeurt. Ook kijkt men of er voldoende rekenschap gegeven is van ontwikkelingen in het veld.