Woord vooraf

Zelfs mensen die de krant niet lezen, nooit naar talkshows kijken en sociale media links laten liggen, zullen beamen dat Nederland in beweging is. De wereld om ons heen verandert snel. De Gezondheidsraad beweegt mee. Dat is het thema van dit jaarverslag. Aan de hand van het drieluik – vernieuwen, versnellen, verbinden – bieden wij een perspectief op het antwoord van de Gezondheidsraad op deze veranderende omgeving.

Drie pijlers
Pim van Gool

Vernieuwen is een belangrijk thema voor de Gezondheidsraad. In 2018 hebben wij een veranderproces in gang gezet waarmee wij ons aanpassingsvermogen en onze innovatiekracht versterken. Concreet wordt de vernieuwing zichtbaar in de manier waarop wij onze werkwijzen onder de loep nemen en hiermee experimenteren. U ziet dat bijvoorbeeld terug in het experiment dat wij in 2018 uitvoerden met het werven van commissieleden via open sollicitaties in plaats van de consultatie van ons vertrouwde netwerk. Een geslaagd experiment als u het mij vraagt, zoals ook mooi wordt geïllustreerd in het interview met een van de  enthousiaste nieuwe commissieleden die via deze weg is geworven.

2018 stond ook in het teken van versnellen. Met verschillende initiatieven streven wij ernaar dat onze adviezen op het juiste moment verschijnen voor onze opdrachtgevers. Op die manier hebben de adviezen impact bij het maken van beleid. Versnelling kan worden bereikt door samen op te trekken met andere instituten, met behoud van de eigen onafhankelijke positie van de raad. Samen optrekken doen wij bijvoorbeeld op het gebied van bevolkingsonderzoeken. Een schets van afstemming op het vlak van signaleren en prioriteren van onderwerpen voor bevolkingsonderzoeken illustreert de potentiële kracht van een dergelijke katalysator. Versnellen doen wij ook in het adviestraject. Eén van onze commissievoorzitters vertelt welke stappen wij kunnen zetten om in een hoog tempo tot een sterk advies te komen.

Als Gezondheidsraad werken we dagelijks aan het verbinden met onze omgeving. Nóg mooier vinden we het als onze adviezen op zichzelf een verbindende werking hebben. Twee hoogleraren uit ons netwerk bespreken op welke manier een advies kan bijdragen aan samenwerking in de wereld van de wetenschap. Wij leggen ook verbinding met diegenen die direct geraakt worden door de uitkomst van onze adviezen. In interviews met een initiatiefnemer van een belangengroep die pleitte voor onmiddellijke beschikbaarstelling van de hiv-preventiepil PrEP en met een vertegenwoordiger van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, wordt weergegeven hoe zij dit streven hebben ervaren.

Voor lezers die mogelijk wat uit evenwicht gebracht worden door de eigentijdse illustraties van vernieuwen, versnellen en verbinden, biedt het jaarverslag ook nog enig houvast met een aloude, vertrouwde getalsmatige verantwoording ten aanzien van de samenstelling van de raad en de gepubliceerde adviezen in 2018.

maart 2019

prof. dr. W.A. van Gool
voorzitter

Terug naar overzicht jaarverslag 2018