Het DNA van de Gezondheidsraad

#DNA #Missie #Kernwaarden

Onze basistaak. Volgens artikel 22 van de Gezondheidswet is de Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

DNA

Onze missie. De Gezondheidsraad wordt erkend als een gezaghebbend, onafhankelijk en wetenschappelijk adviesorgaan dat regering en parlement ondersteunt bij het nemen van besluiten op het gebied van gezondheidsbeleid. Ook door alle bij gezondheidsbeleid relevante actoren. De Gezondheidsraad onderscheidt zich van andere adviesraden en organisaties door het unieke netwerk, de onafhankelijkheid, de manier waarop de adviezen tot stand komen en de wetenschappelijke waarde van de adviezen.

De adviezen van de Gezondheidsraad worden erkend als onbevooroordeeld, vertrouwenwekkend, toegankelijk en dragen het keurmerk kwaliteit bij de bewindspersonen, politici, professionals en indirect bij algemeen publiek. De Gezondheidsraad biedt het best haalbare en eerlijke advies dat je kunt krijgen op basis van de wetenschap. We fileren de wetenschappelijke informatie, scheiden het kaf van het koren en filteren eruit wat van waarde is.

DNA
  • De kerntaak van het wetenschappelijk secretariaat van de Gezondheidsraad is om bevindingen en conclusies van onafhankelijke commissies en de kern van de onderbouwing daarvan tezamen te brengen in een advies.
  • De werkwijze is wetenschappelijk en de afwegingen zijn gebaseerd op de wetenschap. We zijn te allen tijde transparant over onze werkwijze.
  • We waken ervoor dat we op de stoel van politiek en beleid gaan zitten. We zijn terughoudend in het geven van aanbevelingen voor implementatie van de adviezen en doen dit alleen als de opdrachtgever hierom vraagt en de wetenschap hiervoor aanknopingspunten biedt.
  • We zijn ons ervan bewust dat de Gezondheidsraad geen publieksvoorlichtingstaak heeft. Deze berust afhankelijk van het onderwerp bij uitvoeringsorganisaties. Soms kiezen we ervoor om wel enige voorlichting te geven. Dat doen we om het advies beter over te brengen bij bepaalde doelgroepen, als dat de opdrachtgever helpt bij de implementatie.
  • Wij werken volgens de waarden wetenschappelijk, onafhankelijk, multidisciplinair, transparant, omgevingsbewust en beleidsrelevant.

Terug naar overzicht jaarverslag 2018