Feiten en cijfers

Beeld: ©Karin Schwandt Information Design

Gezondheidsraad in cijfers

Samenstelling van de raad

 • 1 Voorzitter, man (deeltijd)
 • 1 Vicevoorzitter, vrouw (deeltijd)
 • Presidiumcommissie, 12 leden van wie 6 vrouw
 • Leden van de Gezondheidsraad, 113 leden van wie 37 vrouw
 • 2 Beraadsgroepen, 37 leden van wie 12 vrouw
 • 10 Vaste commissies, 97 leden van wie 39 vrouw
 • 16 Tijdelijke commissies, 156 leden van wie 61 vrouw

Budget

Het totale budget van de Gezondheidsraad is € 5.649.000,-.
Dit budget is afkomstig van verschillende ministeries. De bijdrage is in 2018 als volgt verdeeld:

 • Bijdrage ministerie van VWS - 68%
 • Bijdrage ministerie SZW - 17%
 • Bijdrage ministerie IenW - 13%
 • Bijdrage ministerie LNV - 2%

Organisatie

Honderden mensen zijn betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad, in meer of minder vast verband. Kijk hier voor een beschrijving van de manier waarop de organisatie is gestructureerd

Uitgebrachte adviezen in 2018

De Gezondheidsraad werkt samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). In 2018 publiceerde het CEG het signalement: Digitale dokters - Een ethische verkenning van medische expertsystemen.

Terug naar overzicht jaarverslag 2018