Jaarverslag 2018

De wereld om ons heen verandert snel. De Gezondheidsraad beweegt mee. Dat is het thema van dit jaarverslag. Aan de hand van het drieluik – vernieuwen, versnellen, verbinden – bieden wij een perspectief op het antwoord van de Gezondheidsraad op deze veranderende omgeving.

Beeld: ©-
Beeld: ©Gezondheidsraad

Woord vooraf

Voorzitter Pim van Gool introduceert het thema van dit jaarverslag.

2018: Een terugblik met vicevoorzitter Marianne Geleijnse

Marianne Geleijnse is sinds 1 januari 2018 vicevoorzitter. We blikken met haar terug op haar eerste jaar in deze rol.

Beeld: ©-

Het DNA van de Gezondheidsraad

Onze basistaak is het voorlichten van de regering en het parlement over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. Op welke wijze geven wij invulling aan deze taak? Wat zijn onze missie en kernwaarden?

Beeld: ©-

De gezondheidsraad toekomstbestendig

Om onze gezaghebbende positie te behouden in een continu veranderende omgeving is in 2018 een veranderproces ingang gezet.

Gezocht: topexperts m/v

Eén van de manieren waarop wij werken aan vernieuwing is met experimenten. Zoals het werven van nieuwe commissieleden via vacatures in plaats van het vertrouwde netwerk.

Beeld: ©-

Samen optrekken als katalysator

Eén van de manieren om te versnellen is het samen optrekken met andere instituten. Bijvoorbeeld op het gebied van bevolkingsonderzoeken.

In vijf stappen naar een snel en sterk advies

Versnellen doen we ook door bewuste keuzes te maken in het proces. Commissievoorzitter Maartje Schermer legt uit hoe we dan doen.

Beeld: ©-

Verbinding maken vraagt aandacht en tijd

Hoogleraren Pim Assendelft en Frank Miedema lichten toe op welke wijze onze adviezen ook een verbindende functie kunnen hebben.

Met hen die het raakt

Wij maken verbinding met hen die direct geraakt worden door onze adviezen. Twee vertegenwoordigers van belangengroepen vertellen hoe zij dit ervaren.

Beeld: ©-

Feiten en cijfers

Vele mensen dragen bij aan het werk van de Gezondheidsraad: als lid van de raad of van een van zijn commissies, als geraadpleegd deskundige, of werkend bij het secretariaat. In 2018 hebben we er samen voor gezorgd dat 28 adviezen verschenen.

Download Jaarverslag 2018.
 

Illustraties: Joris Fiselier Infographics