Internationale impact van beweegrichtlijnen uit Nederland-Fietsland

Nederlanders zijn vooral dankzij hun fiets actiever dan bijvoorbeeld mensen in de Verenigde Staten of in Zuid-Europa. Hebben beweegrichtlijnen die zijn opgesteld voor de Nederlandse context dan wel nut voor andere landen?

Nederlanders zijn vooral dankzij hun fiets actiever dan bijvoorbeeld mensen in de Verenigde Staten of in Zuid-Europa. Hebben beweegrichtlijnen die zijn opgesteld voor de Nederlandse context dan wel nut voor andere landen?

Bewegen is goed

Eind augustus presenteerde de Gezondheidsraad Beweegrichtlijnen 2017. In een grondige analyse van alle – Nederlands en internationaal – onderzoek naar gezondheid en bewegen is opnieuw bevestigd dat bewegen goed is voor de gezondheid. Er is echter geen evidence om te zeggen hoeveel precies iemand zou moeten bewegen.

Beeld: ©HH

Meer bewegen is beter

Hoewel Nederlanders gemiddeld actiever zijn dan bijvoorbeeld Amerikanen beweegt ook hier volgens de cijfers van het RIVM lang niet iedereen genoeg. Aan het Kenniscentrum Sport de schone taak om de minister van VWS te adviseren over de implementatie van de beweegrichtlijnen in Nederland. Een proces dat volop gaande is.

Leren van Australië

Hoewel de Beweegrichtlijnen 2017 geschreven zijn voor de specifieke Nederlandse context, komt het wetenschappelijk bewijs waarop het advies gebaseerd is uit internationaal onderzoek. Een rapport bij de Australische richtlijnen bood het meest recente en complete literatuuroverzicht dat ook nog eens aansloot bij de werkwijze van de raad. De Gezondheidsraadcommissie gebruikte dit rapport als uitgangspunt, en evalueerde vervolgens – op methodologisch strikte wijze – de nieuwe internationale literatuur. De daaruit resulterende Nederlandse beweegrichtlijnen zijn niet heel veel anders geworden dan die in andere landen. Wel kan de robuuste analyse van de stand van wetenschap onderzoekers en professionals in andere landen veel werk uit handen nemen.

Service aan andere landen

Als service aan internationale wetenschappers heeft de Gezondheidsraad er bewust voor gekozen om de twee achtergronddocumenten waarin de onderbouwing voor het advies uiteen wordt gezet in het Engels te publiceren. Zo is het werk van de raad ook in andere landen opnieuw te gebruiken. Daarnaast verschijnt binnenkort een artikel over de beweegrichtlijnen in het tijdschrift  International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Het advies wordt zo ook internationaal vindbaar.