Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 beschrijft bondig hoe de Gezondheidsraad in dat jaar zijn grenzen verlegde en biedt daarnaast een getalsmatige verantwoording.

In 2016 vroeg de raad meer inbreng van buiten de eigen gelederen, koos voor meer internationale samenwerking, en begon naast tekst ook af en toe beeld toe te passen om de boodschap voor het voetlicht te brengen. De getalsmatige verantwoording maakt inzichtelijk hoeveel mensen er aan het werk waren, wat de productie was, en over welk budget de raad beschikte.

Soms dringt de tijd. In 2016 nam de Gezondheidsraad initiatief om te adviseren over actuele problemen. Bijvoorbeeld over de geestelijke gezondheid van vluchtelingen.

In 2016 betrok de Gezondheidsraad vaker belanghebbenden bij het opstellen van een advies om zo ook hun standpunten in de discussie mee te wegen. Dit gebeurde onder andere bij Onderzoek waarvan je beter wordt.

In het verslagjaar werkte de Gezondheidsraad samen met andere instituten, zoals met het Zorginstituut Nederland bij de advisering over vaccinatie tegen gordelroos.

In 2016 werden ook internationaal de banden aangehaald. Met name bij het adviseren over arbeidsomstandigheden.

Adviezen van de Gezondheidsraad werden in dit jaar visueler. Zo kreeg het advies over desinfectantia zowel een video als infographics om de boodschap over te brengen.

In 2016 werkten – onder voorzitterschap van Pim van Gool – weer honderden mensen aan de adviezen van de Gezondheidsraad. Zonder dit 'gouden netwerk' is het werk van de raad ondenkbaar.

In 2016 bracht de Gezondheidsraad twintig adviezen uit.