Verantwoording

Eind maart van elk jaar brengt de Gezondheidsraad zijn jaarverslag uit. Daarin staat onder meer een overzicht van de adviezen uit het voorbije jaar. Enkele ervan worden uitgelicht met interviews met personen die nauw bij de totstandkoming van een advies betrokken waren of voor wie het van belang is wat de raad op dit gebied adviseert. Verder wordt het werk van de raad weergegeven in getallen.