Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen

De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Momenteel werkt de commissie aan een advies over blootstelling aan tretinoïne. Het conceptadvies is openbaar gemaakt voor commentaar. Reacties kunnen tot 11 februari 2020 worden ingediend. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. D. Lindhout, emeritus hoogleraar medische genetica, kinderarts (niet praktiserend), UMC Utrecht (voorzitter sinds 2 november 2015)
 • prof. Dr. M.B.M. van Duursen, hoogleraar gezonde leefomgeving en toxicologie, VU Amsterdam (lid sinds 1 januari 2019)
 • dr. J.E.H. van Kammen-Bergman, klinisch geneticus, UMCG, Groningen (lid sinds 1 januari 2019)
 • dr. N. Roeleveld, epidemioloog, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 12 februari 2007)
 • drs. J.G. Theuns-van Vliet, reproductietoxicoloog, TNO Triskelion BV, Zeist (lid sinds 24 maart 2009)
 • dr. E.C.M. Tonk, regulatory toxicologist, Charles River Laboratories Den Bosch B.V. (lid sinds 1 januari 2018)
 • dr. T.G.M. Vrijkotte, epidemioloog, Amsterdam UMC (lid sinds 15 december 2015)
 • dr. P.J.J.M. Weterings, toxicoloog, Weterings Consultancy BV, Rosmalen (lid sinds 12 februari 2007)
 • prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht; RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 12 februari 2007)

Waarnemer:

 • ing. J.J.A. Muller, Bureau REACH, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

 • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. P.W. van Vliet, Gezondheidsraad, Den Haag