Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen

De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De adviezen van de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen, en tevens van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen en de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen, vindt u bij het onderwerp Schadelijke stoffen.

Samenstelling commissie:

  • prof. dr. M.B.M. van Duursen, hoogleraar gezonde leefomgeving en toxicologie, VU Amsterdam (lid sinds 1 januari 2019, voorzitter sinds 1 januari 2020)
  • dr. M.M.H.J. van Gelder, assistent professor in Pharmaco Epidemiology, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 29 maart 2022)
  • drs. W.M.L.G. Gubbels-Van Hal, voormalig directeur/eigenaar IGCON BV (IGCON BV was actief tot 1 juli 2021 en gaf advies op het gebied van registratie en toxicologie gerelateerd aan chemische stoffen) (lid sinds 30 juli 2021)
  • dr. M.W.G.D.M. van de Loo, Study Director Developmental and Reproductive Toxicology, Charles River Laboratories, Den Bosch (lid sinds 24 augustus 2021)
  • prof. dr. L.J.M. Smits, hoogleraar klinische epidemiologie en risicogeleide zorg, Universiteit Maastricht (lid sinds 24 juni 2020)
  • dr. E.C.M. Tonk, regulatoir¬†toxicoloog, Charles River Laboratories Den Bosch B.V. (lid sinds 1 januari 2018)

Waarnemer:

  • dr. ir. L.¬†Geraets, RIVM, Bilthoven

Secretaris:

  • dr. R.H. Mennen, Gezondheidsraad, Den Haag
  • L. Souhoka, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag