Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen

De taak van de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen is te beoordelen of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit gebeurt door de stoffen in te delen volgens een classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf.

Samenstelling commissie:

  • prof. dr. H.P.J. te Riele, hoogleraar moleculaire biologie, Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis; VUmc, Amsterdam (lid sinds 17 december 2015; voorzitter sinds 1 januari 2019)
  • prof. dr. P.J. Boogaard, hoogleraar omgevingsgezondheid en humane biomonitoring, Wageningen University and Research Centre, en toxicoloog, Shell International BV, Den Haag (lid sinds 12 februari 2007)
  • dr. M.J.M. Nivard, moleculair bioloog en genetisch toxicoloog, LUMC, Leiden (lid sinds 12 februari 2007)
  • dr. E. de Rijk, toxicologisch patholoog, Charles River Laboratories, ‘s Hertogenbosch (lid sinds 1 januari 2019)
  • dr. J.J. Vlaanderen, epidemioloog, Universiteit Utrecht (lid sinds 10 november 2017)
  • dr. J. van Benthem, genetisch toxicoloog, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 26 oktober 2010)

Waarnemer:

  • M. Woutersen, Bureau REACH, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

  • dr. J.M. Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag