Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen

De taak van de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen is te beoordelen of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit gebeurt door de stoffen in te delen volgens een classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

Momenteel werkt de commissie aan adviezen over blootstelling aan 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol. De concepten van deze adviezen zijn openbaar gemaakt voor commentaar. Reacties kunnen tot 13 augustus 2021 worden ingediend. De conceptadviezen en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website. Ga hiervoor naar 1-broompropaan of 1-tert-butoxypropan-2-ol.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

  • prof. dr. H.P.J. te Riele, hoogleraar moleculaire biologie, Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Amsterdam; Amsterdam UMC (lid sinds 17 december 2015; voorzitter sinds 1 januari 2019)
  • dr. R.W.L. Godschalk, genetische toxicologie en moleculaire epidemiologie, Maastricht University (lid sinds 18 december 2019)
  • dr. E. de Rijk, toxicologisch patholoog, Charles River Laboratories, ‘s Hertogenbosch (lid sinds 1 januari 2019)
  • dr. J.J. Vlaanderen, epidemioloog, Universiteit Utrecht (lid sinds 10 november 2017)
  • dr. J. van Benthem, genetisch toxicoloog, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 26 oktober 2010)

Waarnemer:

  • M. Woutersen, Bureau REACH, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

  • dr. E.E. Kasteel, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. J.M. Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag