Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS)

De Commissie GBBS neemt gezondheidsrisico’s onder de loep. Onder andere door stoffen waaraan werknemers op hun werkplek blootstaan te beoordelen op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling, of een voorstel voor indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting.

Momenteel werkt de commissie GBBS aan een advies over beroepsmatige blootstelling aan gehydrogeneerd terfenyl.

De commissie kent twee subcommissies:

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie GBBS:

 • prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen (voorzitter sinds 21 februari 2017)
 • prof. dr. P.J. Boogaard, hoogleraar omgevingsgezondheid en humane biomonitoring, Wageningen University and Research Centre, en toxicoloog, Shell International BV, Den Haag (lid sinds 12 februari 2007)
 • dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht (lid sinds 8 juli 2009)
 • dr. E.D. Kroese, toxicoloog, TNO, Zeist (lid sinds 1 januari 2018)
 • dr. C.F. Kuper, toxicologisch patholoog, Utrecht (lid sinds 1 januari 2018)
 • prof. dr. H. van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit Maastricht (lid sinds 12 februari 2007)
 • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen University and Research centre (lid sinds 12 februari 2007)
 • dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen (lid sinds 5 januari 2015)
 • dr. ir. L.A. Smit, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht (lid sinds 1 januari 2018)
 • prof. dr. ir. R.C.H. Vermeulen, hoogleraar milieu-epidemiologie en exposome analyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht (lid sinds 26 juni 2009)
 • prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht; RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 12 februari 2007)

Waarnemers:

 • H. Stigter, Inspectie SZW, SZW, Utrecht
 • drs. D. Theodori, SER, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. J.M. Rijnkels, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. B.E. Smink, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag