Commissie Elektromagnetische velden (EMV)

Vooral door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie staat de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling.

Ook andere toepassingen – zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegangs- en controlesystemen – roepen van tijd tot tijd vragen op. Het is de taak van de commissie EMV de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend te volgen, daarover periodiek te rapporteren en adviesaanvragen te beantwoorden. Hierbij werkt de raad samen met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Universiteit Utrecht (voorzitter sinds 1 januari 2017; lid sinds 4 februari 2005)
 • prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen (lid sinds 7 januari 2009)
 • dr. A. Huss, epidemioloog, Universiteit Utrecht (lid sinds 4 januari 2016)
 • prof. dr. S. Le Cessie, statisticus, LUMC, Leiden (lid sinds 28 september 2015)
 • dr. ir. R.M.C. Mestrom, universitair docent, Technische Universiteit Eindhoven (lid sinds 1 februari 2017)
 • prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen UR (lid sinds 29 december 2008)
 • dr. R. van Strien, epidemioloog; medisch milieukundige, GGD, Amsterdam (lid sinds 13 november 2015)
 • prof. dr. ir. F. de Vocht, professor of Epidemiology and Public Health, Population Health Sciences, University of Bristol, United Kingdom (lid sinds 30 december 2020)
 • dr. G. Kelfkens, fysicus, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige vanaf 17 juli 2007)

Waarnemers:

 • ir. J.P.M. van Assche, Agentschap Telecom, Groningen
 • dr. M.J.M. Pruppers, Kennisplatform Elektromagnetische velden, Bilthoven
 • D. Valk, SZW, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. H.F.G. van Dijk, Gezondheidsraad, Den Haag