Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO)

De taak van de Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO) is tweeledig: signaleren van ontwikkelingen in bevolkingsonderzoek en het beoordelen van vergunningaanvragen voor bevolkingsonderzoek in verband met de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO).

Signaleren van ontwikkelingen

Vroege opsporing van ziekten en onderzoek naar risicofactoren krijgen veel aandacht. De wetenschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Dat heeft gevolgen voor bestaande screeningsprogramma’s en kan mogelijkheden bieden voor nieuwe. De Gezondheidsraad volgt deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen ervan (in de geest van het advies Screening: tussen hoop en hype), en rapporteert daarover. Dat kan uiteenlopen van ontwikkelingen op het gebied van screeningstesten, tot een signalement over ethiek.

Beoordelen van vergunningaanvragen

De Gezondheidsraad heeft een wettelijke taak bij het toetsen van vergunningaanvragen in verband met de WBO, waarover de minister van VWS een besluit moet nemen. De WBO trad op 1 juli 1996 in werking en is bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. De WBO voorziet daarom in een vergunningstelsel, voor bevolkingsonderzoek met ioniserende straling, naar kanker of ernstige ziekten of naar afwijkingen waarvoor geen behandeling mogelijk is. De vergunningaanvragen kunnen gaan om - wijzigingen in - gevestigd bevolkingsonderzoek of om wetenschappelijk onderzoek in gevestigd of niet-gevestigd bevolkingsonderzoek.

Momenteel heeft de commissie een vergunningaanvraag in behandeling voor een aanvullend MRI-onderzoek binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. O.M. Dekkers, hoogleraar klinisch epidemiologie en Internist, LUMC, Leiden (lid sinds 18 juni 2016; vicevoorzitter van 17 december 2018 tot 1 september 2019; voorzitter sinds 1 september 2019)
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, Amsterdam UMC (lid sinds 18 december 2012, vicevoorzitter sinds 1 januari 2020)
 • dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 10 september 2012)
 • Prof. dr. H.H.J. Das, hoogleraar communicatie & beïnvloeding, Radboud Universiteit, Nijmegen (lid sinds 04 september 2019)
 • dr. mr. Y. Drewes, arts, gezondheidsjurist, LUMC, Leiden (lid sinds 21 januari 2015)
 • dr. P.J.M. Elders, hoofddocent afdeling huisartsgeneeskunde en ouderenzorg, Amsterdam UMC (lid sinds 20 maart 2018)
 • dr. C.H. van Gils, hoofddocent epidemiologie, UMC Utrecht (lid sinds 27 juni 2011)
 • dr. A. Krom, ethicus, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht (lid sinds 16 september 2019)
 • prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMCG, Groningen (lid sinds 18 december 2012)
 • prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden (lid sinds 27 juni 2011)
 • mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, Amsterdam UMC (lid sinds 19 september 2012)
 • dr. J.J. van Tol-Geerdink, onderzoeker gezamenlijke besluitvorming in oncologische zorg, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 4 april 2018)
 • prof. dr. J. Twisk, hoogleraar toegepaste biostatistiek, Amsterdam UMC (lid sinds 8 mei 2019)

Waarnemers:

 • mr. M.G. Kleefkens, VWS, Den Haag
 • A.J.J. Lock, RIVM, Bilthoven
 • R. van Tol, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. M.J. Emaus, Gezondheidsraad, Den Haag
 • mr. dr. R.E. van Hellemondt, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.G.M. van Rossum, Gezondheidsraad, Den Haag