Commissie Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Op 9 juni 2017 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot twee jaar. Op 19 januari 2018 is de commissie geïnstalleerd die gaat adviseren over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Op een later moment zal een tweede commissie van start gaan die over voedingsaanbevelingen voor de andere twee groepen zal adviseren. Een deel van de deskundigen zal aan beide commissies deelnemen.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.B. Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC, voorzitter
 • prof.dr. G.J. Bonsel, directeur academische werkplaats kraamzorg en geboortezorg, UMC Utrecht (tot 1 juli 2018)
 • dr. E. Corpeleijn, universitair hoofddocent leefstijlepidemiologie, UMCG Groningen
 • dr. J.S. Gubbels, universitair docent, Maastricht Universiteit (sinds 6 november 2018)
 • prof. dr. ir. J.C. Kiefte, hoogleraar population health, LUMC Leiden
 • prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+ (tot 6 november 2018)
 • dr. ir. A. Melse-Boonstra, universitair hoofddocent humane voeding, Wageningen UR
 • dr. R.C. Painter, gynaecoloog, Amsterdam UMC
 • prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen UR
 • prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+
 • dr. C. Thijs, arts-epidemioloog maatschappij en gezondheid, Maastricht University
 • dr. T.G.M. Vrijkotte, universitair docent sociale geneeskunde, Amsterdam UMC
 • prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen UR
 • dr. K.F.M. Joosten, kinderarts-intensivist, Erasmus MC, Rotterdam, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • dr. ir. E. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • drs. A. Sellis, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag