Commissie Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

De tijdelijke Commissie Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging is speciaal samengesteld om de adviesvraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te beantwoorden. De commissie werd op 3 juli 2019 geïnstalleerd.

Bij het onderwerp Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging is meer inhoudelijke informatie te vinden, alsmede de adviesaanvraag en de startbrief van de commissie.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.G. Nijhuis, emeritus hoogleraar verloskunde, Maastricht UMC+, voorzitter
 • prof. mr. N.S.J. Koeman, jurist, emeritus hoogleraar milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht, Universiteit van Amsterdam; voormalig staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State, Den Haag
 • dr. E.J.O. Kompanje, ethicus, universitair docent, Erasmus MC, Rotterdam
 • dr. B.M.H.P Mathijssen, religiewetenschapper, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen
 • dr. ir. Y.H. van der Pijl, cultureel antropoloog, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht
 • dr. H.J. Wisselink, onderzoeker en biologisch veiligheidsfunctionaris, Wageningen UR
 • prof. dr. G. Zeeman, emeritus hoogleraar nieuwe sanitatie, Wageningen UR

Waarnemers:

 • drs. S.H.J. Meihuizen, BZK, Den Haag
 • dr. M.H.M.M. Montforts, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. V. Toom, Gezondheidsraad, Den Haag