Subcommissie Vaccinaties COVID-19

Om advisering over vaccinatie tegen COVID-19 een structurelere plek te geven is op 11 november 2021 de Subcommissie Vaccinaties COVID-19 ingesteld als tijdelijke subcommissie van de vaste Commissie Vaccinaties. Deze commissie komt in de plaats van de tijdelijke Commissie Medische Aspecten COVID-19 (MACov-19). Over de installatie is de minister van VWS per brief geïnformeerd.

Deze commissie behandelt meerdere onderwerpen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. Daar waar de commissiesamenstelling afwijkt staat het achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.M. Prins, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, hoofd afdeling Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC, voorzitter
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte eerstelijnszorg, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, arts niet-praktiserend, hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog, hoogleraar Global Health, Afdeling Global Health en Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC-AMC
 • dr. H.E. de Melker, afdelingshoofd epidemiologie en surveillance RVP, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige
 • prof. dr. E.A.M. Sanders, hoogleraar immunologie en infectieziekten bij kinderen, Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht, chief science officer, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSc, VWS, Den Haag
 • I.J.W. van Bergen, VWS, Den Haag
 • dr. N. Kenters, VWS, Den Haag
 • drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven 
 • dr. E.G. Wijnans, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht