Commissie Risico’s van orale blootstelling aan asbest

De tijdelijke Commissie Risico’s van orale blootstelling aan asbest is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de staatssecretaris van IenW te beantwoorden. De commissie is op 4 november 2022 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Risico’s van orale blootstelling aan asbest.

Samenstelling commissie:

  • prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Utrecht, voorzitter
  • prof. dr. A. Burdorf, hoogleraar arbeidsepidemiologie, Erasmus Universiteit, Rotterdam
  • dr. J.A. Burgers, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • dr. F. Swartjes, toxicoloog, RIVM, Bilthoven
  • dr. P. Tromp, milieuchemicus, TNO, Utrecht
  • dr. F. Woudenberg, hoofd milieu, GGD, Amsterdam

Waarnemer:

  • ing. M. Keve, ministerie van IenW

Secretaris:

  • drs. J.W. Dogger, Gezondheidsraad, Den Haag