Projectcommissie Trendanalyse Biotechnologie 2022

Deze gezamenlijke projectcommissie van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad is ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van Infrastructuur en Waterstaat  te beantwoorden. De commissie is op 26 januari 2022 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Trendanalyse biotechnologie.

Samenstelling commissie:

  • Prof. dr. M. de Visser, emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten, Amsterdam UMC, voorzitter
  • Prof. dr. S.M. Chuva de Sousa Lopes, hoogleraar ontwikkelingsbiologie, in het bijzonder die van de mens, LUMC, Leiden
  • Prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, Amsterdam UMC
  • Prof. dr. E.H.M. Moors, hoogleraar innovatie en duurzaamheid, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. J. Pronk, hoogleraar industriële microbiologie, TU Delft
  • Prof. dr. ir. P.C. Struik, emeritus hoogleraar gewasfysiologie, Wageningen UR

Secretarissen:

  • Dr. H.F.G. van Dijk, Gezondheidsraad, Den Haag
  • Dr. ir. F. van der Wilk, COGEM, Bilthoven