Commissie Medische aspecten van COVID-19

De tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 is speciaal ingesteld om de adviesaanvragen van de minister van VWS hieromtrent te beantwoorden. De commissie is op 21 december 2020 geïnstalleerd.

Op 24 december 2020 is het advies over de inzet van het vaccin BioNTechPfizer gepubliceerd en op 11 januari 2021het advies over het Moderna-vaccin en de vaccinatiestrategie.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten, Radboudumc en voorzitter Gezondheidsraad, voorzitter
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam
 • dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. J.M. Prins, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, hoofd afdeling Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog, hoogleraar Global Health, Afdeling Global Health en Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC-AMC
 • dr. H.E. de Melker, afdelingshoofd epidemiologie en surveillance RVP, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSc., VWS, Den Haag
 • dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
 • drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven 

Secretaris:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag