Commissie Medische aspecten van COVID-19

De tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 is speciaal ingesteld om de (spoed)adviesaanvragen van de minister van VWS hieromtrent te beantwoorden. De commissie is op 21 december 2020 geïnstalleerd. Sinds 24 december 2020 zijn er enkele adviezen van deze commissie verschenen. De taken van de Commissie MACov-19 zijn sinds 11 november 2021 overgenomen door de nieuwe Subcommissie Vaccinaties COVID-19.

Deze commissie behandelde meerdere onderwerpen. De samenstelling van de commissie kon daardoor per advies verschillen. Daar waar de commissiesamenstelling afweek staat het achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten, Radboudumc, voorzitter
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte eerstelijnszorg, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. J.M. Prins, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, hoofd afdeling Inwendige Geneeskunde, Amsterdam UMC
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, arts niet-praktiserend, hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog, hoogleraar Global Health, Afdeling Global Health en Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC-AMC
 • dr. H.E. de Melker, afdelingshoofd epidemiologie en surveillance RVP, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSc, VWS, Den Haag
 • I.J.W. van Bergen, VWS, Den Haag
 • dr. N. Kenters, VWS, Den Haag
 • dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
 • drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven 
 • dr. E.G. Wijnans, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht

Secretaris:

 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag