Commissie HPV

De tijdelijke Commissie HPV is speciaal samengesteld om de adviesvraag van de minister van VWS over vaccinatie tegen HPV te beantwoorden. Het gaat om een update van het eerdere advies over HPV-vaccinatie van meisjes en daarnaast om een advies over het nut van vaccinatie van jongens. De commissie is op 20 december 2017 geïnstalleerd.

Bij het onderwerp Vaccinatie van meisjes (update advies) en jongens tegen HPV is meer informatie te vinden, evenals  de adviesaanvraag en de installatiebrief van de commissie.

Om consistentie in de advisering over vaccinaties te borgen, wordt de vaste Commissie Vaccinaties bij het adviesproces betrokken.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. G.G. Kenter, hoofd gynaecologische oncologie, AMC, Amsterdam en, VUmc, Amsterdam, voorzitter
 • prof. dr. J. Berkhof, afdelingshoofd epidemiologie en biostatistiek, VUmc, Amsterdam
 • dr. M.C.G. Bleeker, patholoog, VUmc, Amsterdam
 • dr. M.C.W. Feltkamp, medisch viroloog, LUMC, Leiden
 • dr. M.J. Kagie, gynaecoloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • prof. dr. B. Kremer, hoofd afdeling KNO en directeur oncologie centrum, Maastricht UMC+
 • prof. dr. B.J. Kullberg, hoogleraar interne geneeskunde & infectieziekten, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
 • prof. dr. M. Rovers, hoogleraar evidence-based surgery, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. M.F. Schim van der Loeff, senior epidemioloog, GGD, Amsterdam
 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment; directeur institute for medical technology assessment, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • prof. dr. H.C. de Vries, academisch dermatoloog, AMC, Amsterdam; SOA poli, GGD, Amsterdam

Waarnemers:

 • A. Nakched MSc, VWS, Den Haag
 • drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.G.M. van Rossum, Gezondheidsraad, Den Haag
 • P.J. Woestenberg, Gezondheidsraad, Den Haag