Commissie Eiwittransitie

De tijdelijke Commissie Eiwittransitie is speciaal ingesteld om de gezamenlijke adviesaanvraag van de minister van LNV en staatssecretaris van VWS te beantwoorden. De commissie is op 22 maart 2022 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter
 • prof. dr. ir. I.A. Brouwer, hoogleraar voeding voor gezond leven, Vrije Universiteit Amsterdam
 • prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot, hoogleraar Nutrition and Ageing, Wageningen Universiteit
 • dr. J.A.E. Langius, diëtist, hoofddocent-teamleider voeding en diëtetiek, Haagse Hogeschool, Den Haag
 • prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar voeding in de geneeskunde/experimentele nefrologie, UMC Groningen
 • prof. dr. E.W.M.L. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen Universiteit
 • dr. H.H.E. van Zanten, universitair hoofddocent, Farming Systems Ecology group, Wageningen Universiteit,
 • prof. dr. L.J.C. van Loon, hoogleraar bewegingsfysiologie en voeding, Maastricht University, structureel geraadpleegd deskundige
 • dr. ir. E.H.M. Temme, wetenschappelijk medewerker, RIVM en bij Voeding en gezondheid, Wageningen Universiteit, structureel geraadpleegd deskundige
 • prof. dr. ir. P. van ’t Veer, hoogleraar voeding, volksgezondheid en duurzaamheid, Wageningen Universiteit, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag (tot september 2022)
 • drs. C.L.E. van Houte, VWS, Den Haag
 • mr. J. Lok, LNV, Den Haag (vanaf september 2022)
 • drs. E.M. van Nes, LNV, Den Haag (tot september 2022)
 • dr. ir. M. Seves, Voedingscentrum, Den Haag (vanaf september 2022)

Secretarissen:

 • dr. M.J. Alssema, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag