Commissie Duurzaamheid medische hulpmiddelen

De tijdelijke Commissie Duurzaamheid medische hulpmiddelen is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van VWS te beantwoorden. De commissie is op 5 juli 2021 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp duurzaamheid medische hulpmiddelen.

Samenstelling commissie

 • prof. dr. M. Rovers, hoogleraar evidence based chirurgie, Radboudumc, Nijmegen, voorzitter
 • dr. T. Bouman, universitair docent omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • prof. dr. F.W. Jansen, hoogleraar implementatie van de minimaal invasieve chirurgie technieken LUMC/TU Delft, voorzitter Medical Delta
 • prof. dr. E. van Raaij, hoogleraar inkoopmanagement in de zorg, Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam
 • prof. dr. S. Roeser, hoogleraar ethiek en afdelingshoofd Department of Values, Technology and Innovation, TU Delft
 • dr. W. Vermeulen, universitair hoofddocent governance systems for sustainability in business, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 • prof. dr. M. Vos, hoogleraar medische microbiologie/infectie preventie, Erasmus MC Rotterdam
 • ir. A.W. van Drongelen, senior inspecteur medische hulpmiddelen, IGJ, Utrecht, structureel geraadpleegd deskundige 
 • mr. E.R. Vollebregt, advocaat en partner bij Axon Lawyers, expertise medical devices en life science, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • J.M. van den Berg, IGJ, Den Haag
 • dr. E. Putman, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. M.J. Alssema, Gezondheidsraad, Den Haag
 • L.E. van Nierop PhD, Gezondheidsraad, Den Haag