Commissie Criteria gezondheidsapps

De tijdelijke Commissie Criteria gezondheidsapps is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van VWS voor een wetenschappelijk onderbouwd advies over digitale technologie (gezondheidsapps) voor screeningsdoeleinden te beantwoorden. De commissie is op 25 januari 2021 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Digitale technologie voor screening.

Samenstelling commissie:

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair hoofddocent medische ethiek, UMC Utrecht, voorzitter
 • prof. dr. H.H.J. Das, hoogleraar communicatie & beïnvloeding, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • prof. dr. O.M. Dekkers, hoogleraar klinisch epidemiologie en Internist, LUMC, Leiden
 • mr. C.E. van der Heijden, advocaat, Axon Advocaten, Amsterdam
 • mr. dr. M.C. Ploem, universitair hoofddocent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC
 • prof. dr. M.F. Verweij, hoogleraar filosofie, Wageningen UR
 • prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, Leiden

Waarnemers:

 • drs. S.M.C. Potting, VWS, Den Haag
 • drs. F. Smith, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • mr. dr. R.E. van Hellemondt, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag